Mobile menu

تماس با ما: 03538331085 , 09133537498 , 09132507818

شیر ساعتی شیر رطوبتی

 اهداف دقيق از انجام پروژه :

1-    مديريت سيستم آبياري تحت فشار و غرقابی در پارک ها و فضای سبز

2-    برخورداری از سیستم منظم آبیاری بدون حضور انسانی

3-    نصب کنترل سیستم آبیاری روی شیر

4-    امکان کنترل شیر با سنسور تشخیص رطوبت خاک

5-    صرفه جویی در مصرف آب

6-     استفاده از روش بيسيم در ارتباط بين شيرهاي برقي و رطوبت سنجها

7-    كاهش هزينه

مزاياي استفاده از مديريت سيستم آبياري تحت فشار :

1-    صرفه جویی در مصرف آب

2-    صرفه جویی در نیروی انسانی : سیستم بدون استفاده از نیروی انسانی کار آبیاری مزارع وسیع را به ضورت خودکار انجام می دهد.

3-    کاهش هزینه : استفاده از سیستم فوق باعث صرفه جویی در مصرف آب و نیروی انسانی خواهد شد که متعاقب آن هزینه ها نیز کاهش خواهد یافت.

4-    افزایش کیفیت و برداشت محصول : آبياري صحيح و به موقع باعث افزايش ميزان برداشت محصول و افزايش كيفيت آن خواهد شد كه اين سيستم با اندازه گيري مداوم رطوبت خاك و برنامه ريزي دقيق اين كار را به خوبي انجام مي دهد .

 

شرح پروژه:

ساخت شیر ساعتی و شیررطوبتی برای اولین بار در ایران انجام می گیرد.

تفاوت شیر ساعتی و شیر رطوبتی با سیستم های مدیریت آبیاری دیگر در کاهش بسیار زیاد هزینه هاجهت آبیاری پارک های کوچک است.و این مهم با نصب کنترل سیستم آبیاری روی شیر انجام گرفته است. در واقع هر شیر توسط ساعتی که بر روی آن نصب شده و یا توسط ورودی سنسور رطوبت سنج، خود را کنترل می کند.همان کاری که در پارک های کوچک به دنبال آن هستیم. در پارک های بزرگ است که جهت کنترل، نیاز به ارتباط بین شیر ها و در نتیجه نیاز به سیستم کنترل مرکزی و ارتباط با تلفن احساس می شود.

با چند مثال کاربردی بیشتربا این نوع سیستم آبیاری اتوماتیک آشنا می شویم.

1) شیر ساعتی و کنترل پمپ آب :

شیر در زمان های داده شده به شرط آنکه آب در منبع باشد باز شده و فرمان روشن شدن پمپ آب را نیز می دهد و پس از طی زمان آبیاری  شیر بسته می شود. بدیهی است که در زمان باز بودن شیر اگر آب منبع تمام شود شیر بلافاصله بسته و پمپ آب خاموش می شود. این سیستم برای پارک هایی که چند مسیر آبیاری دارند پیشنهاد می شود.

 

 

2) شیر رطوبتی و کنترل پمپ آب:

هرگاه رطوبت خاک از حد پایین کمتر شد شیر باز شده و فرمان روشن شدن پمپ آب را می دهد، با رسیدن رطوبت خاک به حد بالایی شیر بسته و پمپ آب خاموش می شود.این سیستم آبیاری برای گلخانه ها و چمنزارها پیشنهاد می شود. این سیستم برای پارک هایی که چند مسیر آبیاری دارند پیشنهاد می شود.

 

 3) شیر ساعتی رطوبتی:

ترکیب دو شیر بالا است، بدین ترتیب که: شیر در زمان داده شده باز و پمپ آب روشن می شود . بسته شدن شیر و خاموش شدن پمپ آب، با هر یک از موارد زیر انجام میگیرد: 1- زمان آبیاری سپری شود. 2- رطوبت خاک به حد بالایی برسد. 3- منبع آب خالی شود. 

 

 

4) شیر اتوماتیک منبع:

این شیر در ورودی منبع قرار می گیرد. با خالی شدن منبع شیر به صورت اتوماتیک باز و با پر شدن آن شیر بسته می شود. این سیستم برای پارک هایی که منبع دارند پیشنهاد می شود.

 

 

 

 

5)  پمپ آب ساعتی :

در این سیستم کنترل نیاز به هیچ شیری نیست و سیستم کنترل آب روی پمپ نصب می شود.

در ساعت داده شده به شرط آنکه آب در مخزن باشد پمپ روشن می شود و پس از طی زمان آبیاری پمپ خاموش می شود. بدیهی است در زمان آبیاری هرگاه آب مخزن خالی شد پمپ خاموش می شود.این سیستم برای پارک هایی که یک مسیر آبیاری دارند پیشنهاد می شود.

 

 


6) پمپ آب حساس به رطوبت

در این سیستم کنترل نیاز به هیچ شیری نیست و سیستم کنترل آب روی پمپ نصب می شود.

هرگاه رطوبت خاک از حد پایینی کمتر شد و آب در مخزن بود پمب روشن، و آبیاری انجام می شود . با رسیدن رطوبت خاک به حد بالایی و یا خالی شدن مخزن پمپ خاموش می شود. این سیستم برای گلخانه ها و چمنزار ها که یک مسیر آبیاری دارند پیشنهاد می شود.