Mobile menu

تماس با ما: 03538331085 , 09133537498 , 09132507818

سیستم توزین صنعتی
سیستم توزین صنعتی از سه بخش اینترفیس ، نمایشگر و لودسل تشکیل یافته است که با توجه به نوع سیستم توزین مدل اینترفیس و لودسل تفاوت میکند. سیستمهای توزین به دو دسته توزین استاتیک و توزین دینامیک تقسیم می شوند.
از توزین استاتیک می توان به توزین مخازن و سیلوها اشاره کرد که ثابت هستند و مواد شامل سیال یا غیر سیال به آنها وارد یا خارج می شوند. در این نوع سیستم توزین معمولا از چهار عدد

لودسل در زیر پایه های مخازن یا سیلوها استفاده می شود و خروجی لودسلها وارد اینترفیس شده و عمل اندازه گیری وزن انجام می شود.

سیستم دوم سیستم توزین دینامیک می باشد که توزین پیوسته مواد عبوری در نوارهای نقاله است ،عمده اجراي اين سيستم در صنايع کاني فلزي و غير فلزي انجام پذير خواهد بود. بدين صورت که هر زمان نياز به کنترل دبي عبوري مواد باشد، به راحتي اپراتور مربوطه بر روي صفحه کنترلر ميزان مواد عبوري را با عبارت " تن در ساعت " مشاهده مي کند و قابل توجه اينکه اين سيستم قابليت کنترل مواد عبوري بنا به فرمول انتخاب شده توسط دپارتمان توليد کارخانه را خواهد داشت که در توزين ديناميک به دو صورت ویفیدر و بلت ویر قابل انتخاب مي باشد که در سيستم اول ميزان مواد عبوري به همراه کنترل دبي عبور مواد قابل دسترسي بوده، اما در سيستم دوم تنها ميزان مواد عبوري به اپراتور نشان داده خواهد شد و هيچگونه احاطه اي بر کم يا زياد کردن مواد نخواهد داشت.
بلت ویر:
در سیستم توزین نواری که با نام بلت ویر مشخص می شود هیچ گونه کنترلی در ارتباط با سرعت و حجم مواد عبوری از روی نوار انجام نمی شود و تنها مجموع مواد عبوری در ساعت و یا در یک شیفت کاری و یا ... را نشان می دهد.
مثال هایی از این موارد عبارتند از :
1 – نصب سیستم های مذکور بر روی نوار های حامل مواد خام به داخل سنگ شکن.
2 – نصب بر روی نوار های اتصالی بین دو بخش فراوری مواد.
3 – نقاله های خروجی به سیلوهای ذخیره پاکت پر کنی و یا پرکن فله ای.

 

 

 

 

 

 

 

 

 ویفیدر:
سیستم کنترلر هوشمند توزین نواری که اساس کار آن کنترل میزان عبور مواد مصرفی در حجم و مقدار خاص می باشد که به عنوان مثال می توان از موارد ذیل نام برد:

1- در بخش ورودی مواد به آسیاب ها، کوره ها و ...
2- استفاده از ویفیدر در بخش افزودنی ها جهت ورود به آسیاب با درصد و مقدار مشخص بر اساس Feed Rate عبوری مواد بر روی نوار نقاله.
3- کنترل هم زمان دو یا چند سیستم تغذیه نواری جهت اختلاط وزنی مواد مختلف در بخش پخت، آسیاب و نیز هموژن سازی طرح اختلاط مواد.

 

 

 

نمونه ای از سیستم توزین اجرا شده در کارخانجات کاشی